Denne personvernerklæringen forklarer hvordan persondata (“Data”) gitt av deg - og samlet inn av – IVECO S.p.A. (“vi”, “oss”, “vår”, eller “Selskapet”) gjennom denne nettsiden vil håndteres i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

1. HVORDAN VI INNHENTER DATA

Data som kan samles inn, behandles og lagres er følgende:

Vanligvis, vil du ha gitt oss slik Data, men i noen tilfeller, kan vi innhente Data om deg fra tredjeparter eller fra offentlige registre. Vi beskytter Data vi har fått fra slike tredjeparter i samsvar med praksisene beskrevet i denne personvernerklæringen.

2. HVORDAN VI BRUKER DATA

Innhentet data kan behandles av oss for følgende formål:

Data innhentes og behandles basert på kontrakten og vår uttrykkelige og rettmessige interesse av behandlingen under punktene (i), (ii) og med forbehold om ditt uttrykte samtykke for markedsføringsformålene gitt under (iii), (iv). Vennligst vær oppmerksom på at dersom du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake.

Data kan behandles elektronisk i IT-systemer, og manuelt, i papirform. I hele den tiden Dataen blir behandlet og lagret, vil vi garantere for sikkerhet og konfidensialitet av denne i samsvar med prinsippene om åpenhet, lovlighet og transparens og i samsvar med forskriftene fra gjeldende lover og reguleringer.

3. KONSEKVENSER AV Å UNNLATE Å GI DATA

Å avgi informasjon er aldri obligatorisk. Men, å ikke gi Data som er nødvendig for å levere en tjeneste eller et produkt og som er merket som obligatorisk, kan hindre oss i å levere den ønskede tjenesten eller produktet, eller kan føre til dårligere leveranse av den ønskede tjenesten eller produktet. På den annen side, gir du ikke Data som er merket som valgfri for å få leveransen, vil det i ethvert tilfelle være mulig for deg å få tilgang til tjenesten eller å motta produktet.

4. HVORDAN VI DELER DATAEN DIN

Vi er en del av CNH Industrial Group, en global leder innen kapitalvare-sektoren. Data kan deles og kommuniseres med datterselskaper og undergrupper av CNH Industrial Group, betrodde eksterne parter, tjenesteleverandører, autoriserte forhandlere og distributører, og forretningspartnere, som holder til i og utenfor Den europeiske union, som er underlagt spesifikk avtaleforpliktelse og kun kan bruke den til oppfyllelse av formålene gitt ovenfor.

Data kan kommuniseres til tredjeparter for å etterkomme rettslige forpliktelser, for å håndtere og vedlike holde vår og CNH Industrial Group sin sikkerhet, beskytte våre og CNH Industrial Group sine rettigheter eller eiendom, for å svare på ordre fra offentlige myndigheter, eller for å utøve våre rettigheter fremfor rettsmyndighet.

5. HVORDAN VI OVERFØRER DATAEN DIN

For å utføre databehandlingsaktivitetene gitt ovenfor, kan vi overføre Data til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og dette inkluderer lagring av slik Data i digitale eller fysiske databaser som administreres av foretak som handler på våre vegne. Database-håndtering og Databehandling er begrenset til formålene for behandlingen og utføres i samsvar med gjeldende lover og reguleringer for datavern.

Dersom Data overføres ut av EØS, vil Selskapet bruke ethvert egnet avtalefestet tiltak for å garantere egnet beskyttelse av Data, inkludert – blant annet – avtaler basert på standard datavern-klausuler tatt fra EU-kommisjonen som angår overføring av persondata utenfor EØS.

6. OPPBEVARING AV PERSONDATAEN DIN

Vi forvalter Data i våre systemer og arkiver så lenge som nødvendig for å utføre formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, og vi tar hensyn til, når dette er aktuelt, juridiske og avtalefestede krav.

Når Data ikke lenger er nødvendig for formålene den ble behandlet for, vi Dataen slettes eller bevares i en form som ikke muliggjør identifikasjon av de registrerte, gitt at vi ikke er lovpålagt eller har tillatelse til å holde å slik Data. Vi kan fortsette å lagre Data i en lengre periode, noe som kan være nødvendig for å beskytte våre interesser relatert til potensielle forpliktelser knyttet til leveransen av tjenestene eller produktene eller behandlingen av Data.

Data behandlet for markedsføringsformål vil vi lagre inntil du trekker ditt samtykke og, i ethvert tilfelle, i samsvar med de ovenfor nevnte prinsippene og retningslinjene gitt av det relevante datatilsynet.

7. DATAANSVARLIG

IVECO S.p.A., med registrert kontor i via Puglia 35, Torino (Italy) er dataansvarlig for Dataen den samler vi, behandler og lagrer innenfor rammeverket til denne personvernerklæringen.

8. RETTIGHETENE DINE ANGÅENDE DIN DATA

Du kan utøve dine rettigheter som definert av gjeldende lover og reguleringer, blant annet disse:

Du kan utøve de ovenfor nevnte rettighetene ved å kontakte oss på følgende måte:

Dersom du sender oss en anmodning, kan det være at vi trenger ekstra personlig informasjon fra deg for å verifisere din identitet og kontakte deg ved behov. Denne informasjonen, sammen med annen Data vi allerede har, vil deretter bli behandlet for å møte din anmodning, i samsvar med gjeldene lover. Der det er behov, kan bestemt informasjon overføres til andre selskaper innenfor eller utenfor CNH Industrial Group som handler som databehandlere av din Data, for å møte din anmodning. Dataen din vil bli behandlet for den nødvendige tidsperioden det tar å vurdere og håndtere anmodningen din. Etter dette vil Dataen din arkiveres for en passende tidsperiode noe som gjør det mulig for oss å vise at anmodningen har blitt håndtert riktig og i rett tid.

9. OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen ble oppdatert i mai 2018. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen tidvis for å reflektere rettslige krav eller våre behandlingsaktiviteter. Vi vil offentliggjøre enhver oppdatering på denne nettsiden, og den vil være gyldig fra offentliggjøringen. Vi oppmuntrer deg til å regelmessig sjekke denne Personvernerklæringen for å lære om hvordan vi beskytter dine Data.

Abonner på nyhetsbrev

Få beskjed på epost om OK Trucks nyheter og tilbud

Takk for at du registrerer deg på OK Trucks nettstedet.
Du vil snart motta vårt nyhetsbrev med spesialtilbud og annen informasjon
En feil oppstod. Vennligst prøv igjen senere eller kontakt vår support.

Vennligst svar på alle følgende uttalelser

¡ Jeg har lest Personvernerklæringen og gir mitt samtykke for formålene og behandlingene som gis nedenfor:

MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER - behandling av min Data av IVECO S.p.A. i hardkopi, ved automatiserte eller elektroniske måter inkludert via e-post, telefon (f.eks. automatisert telefonsamtale, SMS, MMS, fax) og enhver annen måte (f.eks. nettsider, mobilapper) med formål om å sende kommersiell kommunikasjon og nyhetsbrev i tillegg til markedsføring av produkter og tjenester, som beskrevet i avsnitt 2 (iii) i Personvernerklæringen:

MARKEDSFØRING TREDJEPARTER - kommunikasjon av min Data til IVECO S.p.A. sine datterselskap og undergrupper av CNH Industrial Group i tillegg til autoriserte forhandlere og distributører, og behandling utført av dem med formål om å sende kommersielle kommunikasjoner i tillegg til markedsføring av sine produkter og tjenester eller utføre markedsundersøkelser, som beskrevet i avsnitt 2 (iv) av Personvernerklæringen: